VERIFICARE PRAM

Ce înseamnă PRAM?

Pram dex - pram abreviere = Protecții prin Relee Automatizări și Măsurători PRAM electrice.

Verificarile PRAM cuprind o gamă mare de măsurători electrice, lucrări pram (joasă tensiune, medie tensiune și înaltă tensiune, transformatoare, AAR, întrerupătoare etc.).

De ce avem nevoie de măsurători PRAM?

Verificarea periodică a instalaţiei electrice reprezintă primul pas pentru siguranţa personalului care exploatează sau utilizează aparatură electrică, echipamente sau sisteme electrice.
Pentru că instalațiile electrice sunt supuse, în timp, deteriorării sau avarierii acestora din cauza funcționării lor continue, instalării lor gresite etc, orice echipament electric necesită să fie inspectat cu regularitate.
În urma acestor Verificari PRAM vom putea evalua astfel gradul de protecţie asigurat de funcţionarea protecţiilor, dar vom putea obţine şi informaţii foarte importante privind creşterea nivelului de securitate electrică prin conformarea instalaţiei, astfel încât să se evite eventualele accidente ce ar putea să apară din cauza defecţiunilor.

Orice verificare PRAM constituuie o obligațiune ce trebuie respectată de orice instituție,firmă sau companie în care există instalații electrice.
Verificările periodice PRAM pot constitui obiective de control ale instituțțiilor abilitate ale statului in cadrul firmei d-voastră, cum ar fi:
- Inspectoratul Teritorial de Muncă;
- Protecția Consumatorului;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Tipuri de Verificări PRAM?

- Verificarea rezistenței de dispersie la prize de pământ;
- Verificarea rezistenței de de izolație a cablurilor;
- Verificarea continuității conductorului de împământare a prizelor monofazate și trifazate;
- Verificări diverse (tablouri electrice, circuite trifazate/monofazate, circuite iluminat, etc.).

Când se efectuează verificările PRAM?

Condițiile atmosferice precum și procesele naturale de îmbătrânire a instalației electrice pot avea o influență considerabilă asupra fiabilității și eficienței instalației de împământare. Funcționarea de lungă durată a instalațiilor electrice precum și modificarea condițiilor de exploatare reprezintă scopul măsurătorilor periodice și a verificărilor PRAM.
Frecventa cu care o instalație electrică este măsurată PRAM trebuie să fie determinată de tipul instalației, de calitatea mentenanței precum și de tipul echipamentelor utilizate. Trebuie de asemenea luate în considerare și influențele externe.

Conform ordinului 108/2001: Art. 94. - Măsurarea rezistenței de dispersie pentru instalația de legare la pământ se face:
a) în instalatii subterane și în înstalații locale de legare la pământ, cel puțin de două ori pe an;
b) la rețelele generale de legare la pământ, cel puțin o dată pe an.

Buletinul PRAM

În urma verificării PRAM se întocmește un buletin PRAM ce cuprinde:
- Condițiile de măsurare;
- Tipul aparatului utilizat pentru măsurare și clasa de precizie;
- Numele executantului și lucul măsurătorii;
- Copie după certificatul metrologic al aparatului utilizat;
- Copie după autorizația ANRE.

Amenda PRAM

Conform art. 39 (9.f,g) din Legea Securității și Sănătățiiîn Munca (legea 319/2006), constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, iîntreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice.

Legea este destul de strictă cu cei care nu respectă reglementările de securitate și sănătate în muncă, sancționându-se cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conf. legii 319/2006 capitolul IX art. 39 alin. 9 pct. f si g, prin lipsa buletinului PRAM.

De reținut

- Legislația în vigoare prevede obligativitatea în sarcina angajatorului privind verificare periodică a onstalațiilor electrice;
- Neglijarea perioadei de verificare a instalației electrice este un posibil factor de pericol de accidentare sau de incendiu;
- Instalațiile verificate la timp reduc considerabil riscul unui posibil accident.