Sari la conținut
Acasa » Mentenanță

Mentenanță

VERIFICARE PRAM

Ce înseamnă PRAM?

Pram dex - pram abreviere = Protecții prin Relee Automatizări și Măsurători PRAM electrice.
Verificarile PRAM cuprind o gamă mare de măsurători electrice, lucrări pram (joasă tensiune, medie tensiune și înaltă tensiune, transformatoare, AAR, întrerupătoare etc.).

De ce avem nevoie de măsurători PRAM?

Verificarea periodică a instalaţiei electrice reprezintă primul pas pentru siguranţa personalului care exploatează sau utilizează aparatură electrică, echipamente sau sisteme electrice.
Pentru că instalațiile electrice sunt supuse, în timp, deteriorării sau avarierii acestora din cauza funcționării lor continue, instalării lor gresite etc, orice echipament electric necesită să fie inspectat cu regularitate.
În urma acestor Verificari PRAM vom putea evalua astfel gradul de protecţie asigurat de funcţionarea protecţiilor, dar vom putea obţine şi informaţii foarte importante privind creşterea nivelului de securitate electrică prin conformarea instalaţiei, astfel încât să se evite eventualele accidente ce ar putea să apară din cauza defecţiunilor.
Orice verificare PRAM constituuie o obligațiune ce trebuie respectată de orice instituție,firmă sau companie în care există instalații electrice.
Verificările periodice PRAM pot constitui obiective de control ale instituțțiilor abilitate ale statului in cadrul firmei d-voastră, cum ar fi:
- Inspectoratul Teritorial de Muncă;
- Protecția Consumatorului;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Tipuri de Verificări PRAM?

- Verificarea rezistenței de dispersie la prize de pământ;
- Verificarea rezistenței de de izolație a cablurilor;
- Verificarea continuității conductorului de împământare a prizelor monofazate și trifazate;
- Verificări diverse (tablouri electrice, circuite trifazate/monofazate, circuite iluminat, etc.).

Când se efectuează verificările PRAM?

Condițiile atmosferice precum și procesele naturale de îmbătrânire a instalației electrice pot avea o influență considerabilă asupra fiabilității și eficienței instalației de împământare. Funcționarea de lungă durată a instalațiilor electrice precum și modificarea condițiilor de exploatare reprezintă scopul măsurătorilor periodice și a verificărilor PRAM.
Frecventa cu care o instalație electrică este măsurată PRAM trebuie să fie determinată de tipul instalației, de calitatea mentenanței precum și de tipul echipamentelor utilizate. Trebuie de asemenea luate în considerare și influențele externe.
Conform ordinului 108/2001: Art. 94. - Măsurarea rezistenței de dispersie pentru instalații de legare la pământ se face:
a) în instalatii subterane și în înstalații locale de legare la pământ, cel puțin de două ori pe an
b) la rețele generale de legare la pământ, cel puțin o dată pe an.

Buletinul PRAM

În urma verificării PRAM se întocmește un buletin PRAM ce cuprinde:
- Condițiile de măsurare;
- Tipul aparatului utilizat pentru măsurare și clasa de precizie;
- Numele executantului și lucul măsurătorii;
- Copie după certificatul metrologic al aparatului utilizat;
- Copie după autorizația ANRE.

Amenda PRAM

Conform art. 39 (9.f,g) din Legea Securității și Sănătățiiîn Munca (legea 319/2006), constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, iîntreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice.

Legea este destul de strictă cu cei care nu respectă reglementările de securitate și sănătate în muncă, sancționându-se cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conf. legii 319/2006 capitolul IX art. 39 alin. 9 pct. f si g, prin lipsa buletinului PRAM.

De reținut !

- Legislația în vigoare prevede obligativitatea în sarcina angajatorului privind verificare periodică a onstalațiilor electrice;
- Neglijarea perioadei de verificare a instalației electrice este un posibil factor de pericol de accidentare sau de incendiu;
- Instalațiile verificate la timp reduc considerabil riscul unui posibil accident.

TESTARE PAT

Testarea echipamentelor și aparaturii electrice este cunoscută drept Testarea PAT şi cuprinde o serie de verificări şi testări prin care acestea sunt verificate din punct de vedere al electrosecurităţii în utilizare. Testarea şi verificarea periodică a echipamentelor electrice este o cerinţă legală specificată în mod direct în Hotărârii de Guvern 1146 din 2006, ce stabilește normele de securitate minimă pentru folosirea echipamentelor de muncă, punctul 3.3.16.2 precizează că: „Instalațiile sau șechipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la receptie, înainte de punerea în funcțiune si apoi periodic în exploatare, precum și dupa fiecare reparație sau modificare, fiind interzisă punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.”

În urma testării PAT, se va elibera un buletin de verificare PAT, ce trebuie păstrat de beneficiar, acesta având obligația să-l înmâneze Inspecției Muncii dacă este solicită.

Verficările PAT trebuie realizate la diferite intervale, după modul de utilizare și frecvența utilizării echipamentului:
- la fiecare 6 luni pentru scule electrice operate ocazional
- la fiecare 4 luni pentru scule electrice operate frecvent;
- la fiecare 2 luni pentru scule electrice operate continuu;
- dupa fiecare eveniment care ar putea afecta functionarea.

Ce presupune testarea PAT?

Testarea PAT este un test consumator de timp daca este facut corect. Procesul presupune o inspectie vizuala a echipamentului, a cablurilor de alimentare, precum si efectuarea unor teste in functie de clasa de izolatie a echipamentului, astfel:- masurarea rezistenței de izolație
- masurători de continuitate pentru conductorul de legare la pământ (PE);
- masurarea curentului de scurgere, a curentului de atingere sau a curentului de scurgere substituit;
- masurarea parametrilor funcționali: putere aparentă, tensiune de alimentare și curent nominal.

TERMOVIZIUNE

Termografierea (termoviziunea)

Echipamentele industriale în care procesele tehnologice impun nivele termice mai înalte în raport cu mediul înconjurator prezintă pierderi energetice care depind de topologia instalațiilor, precum și de calitatea și starea izolației acestora. Evaluarea acestor pierderi de energie, care reduc randamentul sistemelor, implică cunoașterea distribuției termice a tuturor componentelor acestora.

Alpicații în energetică

- verificarea periodică a echipamentelor electrice: transformatoare, linii, întrerupătoare, tablouri electrice;
- verificarea echipamentelor aferente centralelor electrice;
- verificarea mașinilor electrice: motoare, generatoare, cabluri etc.
- scanarea se poate realiza și asupra unor obiecte aflate in mișcare sau în locuri inaccesibile;
- permite evaluarea din punct de vedere termic a unor obiecte/echipamente periculoase: produse chimice, instalații electrice aflate sub tensiune, corpuri fierbinți;
- se pot realiza hărti termice ale unor suprafete mari.

Beneficiile termoviziunii

Utilitatea termoviziunii a fost demonstrată în toate domeniile, iar inspecția instalațiilor și a echipamentelor electrice este unul dintre domeniile cu cea mai mare aplicabilitate. Valoarea reală a beneficiilor obținute în urmă termografierii cu o camera de termoviziune provine din:
- Reducerea riscurilor de nefucţionare neplanificată;
- Creşterea fiabilităţii instalaţiilor şi echipamentelor;
- Îmbunătăţirea siguranţei;
- Evitarea pierdetilor asociate unor defecțiuni importante.

Când trebuie să solicitam o inspecție prin TERMOVIZIUNE ?

În principiu ori de cîte ori aveţi suspiciuni legate de buna funcţionare a instalaţiei şi orice altă metodă de investigare nu a dat rezultate. Standardele de siguranţă electrică şi practica internaţională recomandă pentru regimurile normale de lucru, o scanare termografică a instalaţiei electrice o dată pe an, iar pentru instalţiile şi echipamentele supuse vibraţiilor o dată la şase luni.
Alegerea serviciului nostru de termoviziune ca parte a unui program de întreţinere predictivă, nu numai că vă ajută la păstrarea în funcţiune a sitemului electric, dar şi extinde durata de viaţă a echipamentelor electrice.