TESTAREA PAT

Testarea echipamentelor și aparaturii electrice este cunoscută drept Testarea PAT şi cuprinde o serie de verificări şi testări prin care acestea sunt verificate din punct de vedere al electrosecurităţii în utilizare. Testarea şi verificarea periodică a echipamentelor electrice este o cerinţă legală specificată în mod direct în Hotărârii de Guvern 1146 din 2006, ce stabilește normele de securitate minimă pentru folosirea echipamentelor de muncă, punctul 3.3.16.2 precizează că: „Instalațiile sau șechipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la receptie, înainte de punerea în funcțiune si apoi periodic în exploatare, precum și dupa fiecare reparație sau modificare, fiind interzisă punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.”

În urma testării PAT, se va elibera un buletin de verificare PAT, ce trebuie păstrat de beneficiar, acesta având obligația să-l înmâneze Inspecției Muncii dacă este solicită.

Verficările PAT trebuie realizate la diferite intervale, după modul de utilizare și frecvența utilizării echipamentului:

- la fiecare 6 luni pentru scule electrice operate ocazional;
- la fiecare 4 luni pentru scule electrice operate frecvent;
- la fiecare 2 luni pentru scule electrice operate continuu;
- dupa fiecare eveniment care ar putea afecta functionarea

Ce presupune testarea PAT?

Testarea PAT este un test consumator de timp daca este facut corect. Procesul presupune o inspectie vizuala a echipamentului, a cablurilor de alimentare, precum si efectuarea unor teste in functie de clasa de izolatie a echipamentului, astfel:

- masurarea rezistenței de izolație;
- masurători de continuitate pentru conductorul de legare la pământ (PE);
- masurarea curentului de scurgere, a curentului de atingere sau a curentului de scurgere substituit;
- masurarea parametrilor funcționali: putere aparentă, tensiune de alimentare și curent nominal.