TERMOVIZIUNE

Termografierea (termoviziunea)

Echipamentele industriale în care procesele tehnologice impun nivele termice mai înalte în raport cu mediul înconjurator prezintă pierderi energetice care depind de topologia instalațiilor, precum și de calitatea și starea izolației acestora. Evaluarea acestor pierderi de energie, care reduc randamentul sistemelor, implică cunoașterea distribuției termice a tuturor componentelor acestora.

Alpicații în energetică

- verificarea periodică a echipamentelor electrice: transformatoare, linii, întrerupătoare, tablouri electrice;
- verificarea echipamentelor aferente centralelor electrice;
- verificarea mașinilor electrice: motoare, generatoare, cabluri etc.
- scanarea se poate realiza și asupra unor obiecte aflate in mișcare sau în locuri inaccesibile;
- permite evaluarea din punct de vedere termic a unor obiecte/echipamente periculoase: produse chimice, instalații electrice aflate sub tensiune, corpuri fierbinți;
- se pot realiza hărti termice ale unor suprafete mari.

Beneficiile termoviziunii

Utilitatea termoviziunii a fost demonstrată în toate domeniile, iar inspecția instalațiilor și a echipamentelor electrice este unul dintre domeniile cu cea mai mare aplicabilitate. Valoarea reală a beneficiilor obținute în urmă termografierii cu o camera de termoviziune provine din:
- Reducerea riscurilor de nefucţionare neplanificată;
- Creşterea fiabilităţii instalaţiilor şi echipamentelor;
- Îmbunătăţirea siguranţei;
- Evitarea pierdetilor asociate unor defecțiuni importante.

Când trebuie să solicitam o inspecție prin TERMOVIZIUNE ?

În principiu ori de cîte ori aveţi suspiciuni legate de buna funcţionare a instalaţiei şi orice altă metodă de investigare nu a dat rezultate. Standardele de siguranţă electrică şi practica internaţională recomandă pentru regimurile normale de lucru, o scanare termografică a instalaţiei electrice o dată pe an, iar pentru instalţiile şi echipamentele supuse vibraţiilor o dată la şase luni.
Alegerea serviciului nostru de termoviziune ca parte a unui program de întreţinere predictivă, nu numai că vă ajută la păstrarea în funcţiune a sitemului electric, dar şi extinde durata de viaţă a echipamentelor electrice.